V naší firmě M D Let s.r.o. jsme schopni svým zákazníkům zajistit konstrukční práce včetně statických výpočtů pro konkrétní projekty. Cílem těchto služeb je vytvoření kvalitního návrhu a konstrukce dle zadání zákazníka v oblasti strojírenství, hydraulických a pneumatických strojů, montážních pracovišť, a jiných speciálních zařízení. Dodání kvalitní výkresové dokumentace v 2D a 3D je samozřejmostí. K práci jsou využívány programy SolidWorks a Auto CAD.

V případě nového projektu nabízíme zákazníkovi i výrobu prvních vzorků a prototypů, vytvoření technologických postupů a následné odzkoušení správnosti a kvality vyrobeného prototypu, aby mohl být uveden do provozu.

Sídlo společnosti
M D Let s.r.o. Svitavská 500/7,
678 01 Blansko,
Czech Republic
Výrobní závod
M D Let s.r.o.,
Školní 518,
679 32 Svitávka,
Czech Republic