Chceme uhájit a posilovat svoji pozici spolehlivého dodavatele strojírenských výrobků na evropském a českém trhu tím, že budeme dodavatelem co nejvíce orientovaným na zákazníka, s nízkými výrobními náklady, vysokou úrovní služeb a efektivní distribucí.

Trvalé respektování a plnění požadavků právních předpisů a požadavků zainteresovaných stran na kvalitu je trendem naší firmy. Plnění legislativních požadavků při realizaci zakázek je pro nás samozřejmostí.

Vedení vytváří pozitivní prostředí k plnému zapojení schopností všech pracovníků pro dosahování prospěchu firmy. Kvalitní práce je stěžejním kritériem pro hodnocení a motivaci všech pracovníků.

Kvalita našich výrobků a služeb musí uspokojovat potřeby zákazníka lépe než srovnatelné výrobky a služby konkurence. Cílené zvyšování kvality výrobků, služeb a neustálé zlepšování integrovaného systému managementu naší firmy je nepřetržitým procesem.

Pro všechny pracovníky naší firmy platí zásada: Práci vykonat v termínu, bezchybně, napoprvé.

Kvalita našich výrobků závisí také na kvalitě nakupovaných služeb a dílů. Od našich dodavatelů požadujeme nejvyšší možnou kvalitu, což průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme.

Pozitivní vztah k životnímu prostředí je součástí všeobecné obchodní politiky naší firmy. Má stejnou úroveň důležitosti jako kvalita, bezpečnost práce, zodpovědnost pracovníků, spokojenost zákazníka a zisk.

Vedení firmy se zavazuje k plnění všech legislativních požadavků, požadavků orgánů veřejné a státní správy a požadavky jiných předpisů, ke kterým se firma zavázala. Vedení firmy přijalo závazek k ochraně životního prostředí, prevenci znečištění, vzniku úrazů a poškození zdraví.

Používáme takových technologií a výrobních postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a účinnou prevencí omezujeme zdroje znečišťování, pocházející z naší výrobní činnosti.

 

Každý z vedoucích pracovníků zodpovídá ve svém úseku za plnění požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001:2018 a vede své spolupracovníky k neustálému zlepšování integrovaného systému řízení.

 
Sídlo společnosti
M D Let s.r.o. Svitavská 500/7,
678 01 Blansko,
Czech Republic
Výrobní závod
M D Let s.r.o.,
Školní 518,
679 32 Svitávka,
Czech Republic