Vzhledem ke stále se zvyšujícím výrobním kapacitám plánuje firma M D Let s.r.o. zahájit v jarních měsících roku 2019 výstavbu nové montážní haly.

Tato nová hala bude navazovat na stávající výrobní halu a společnost M D Let s.r.o. tak bude schopna svým zákazníkům nabídnout větší výrobní kapacity, a stejně tak poskytne svým pracovníkům více prostoru a kvalitnější zázemí pro jejich práci.

Plánované ukončení stavby je konec roku 2019.

Publikováno:
Sídlo společnosti
M D Let s.r.o. Svitavská 500/7,
678 01 Blansko,
Czech Republic
Výrobní závod
M D Let s.r.o.,
Školní 518,
679 32 Svitávka,
Czech Republic