Počátkem roku 2019 byla započata výstavba nové montážní haly pro společnost M D Let s.r.o.

Nová montážní hala nabídne nejen rozšířené prostory pro výrobu a montáž, ale taktéž nové zázemí pro zaměstnance firmy. Finalizace stavebních prací, včetně přípravy na kolaudaci je plánována na první pololetí roku 2020.

Publikováno:
Sídlo společnosti
M D Let s.r.o. Svitavská 500/7,
678 01 Blansko,
Czech Republic
Výrobní závod
M D Let s.r.o.,
Školní 518,
679 32 Svitávka,
Czech Republic