Efektivní hospodaření s energiemi a optimalizace energetické účinnosti je v současné době nezbytnou součástí každého moderního podniku.

Proto se společnost M D Let s.r.o. rozhodla rozšířit svou certifikaci o ISO 50001 – mezinárodní normu pro hospodaření s energií. Cílem energetického managementu je vyhledávání oblastí s významnou spotřebou energie, monitoring energetické náročnosti a její optimalizace s využitím systémových nástrojů. Plnění požadavků normy ISO 50001 je součástí snahy o trvalou udržitelnost a vede ke stálému zvyšování energetické účinnosti ve společnosti M D Let s.r.o. a tím ke zlepšování konkurenčního postavení naší společnosti na trhu.

Publikováno:
Sídlo společnosti
M D Let s.r.o. Svitavská 500/7,
678 01 Blansko,
Czech Republic
Výrobní závod
M D Let s.r.o.,
Školní 518,
679 32 Svitávka,
Czech Republic